Üdvözöljük a zilahi Silvania Főgimnázium magyar nyelvű honlapján

Iskolánk küldetése

A zilahi Silvania Főgimnáziumban megvalósuló oktatási-nevelési tevékenység egyaránt épül a szilágysági humán- és tudományos nézetekre, valamint a demokrácia valós értékeire.

Intézményünkben olyan tanulási környezetet szeretnénk megteremteni, amely alkalmas a kölcsönös bizalom működtetésére, a felelősségtudatos magatartás gyakorlására, és a szakmai fejlődésre, diák és tanár számára egyaránt. Fontos számunkra a tehetségekre való figyelés, valamint diákjaink képességeinek fejlesztése olyan módon, hogy a jövő társadalmában cselekvő és versenyképes polgároknak bizonyuljanak. Célunk továbbá a tájékozott, motivált és kreatív személyiségek nevelése, akik képesek önállóan, megfontoltan dönteni.

Intézményünk működését tehát meghatározzák: az eredményesség, a hagyományok, a sokszínűség, valamint az egyetemes nevelési értékekhez – Igazság, Jóság és Szépség – való ragaszkodás.

vazlat

Zilahi Silvania Főgimnázium 2024